Správní spolupráce v oblasti daní

Vážený pane předsedající, pane komisaři,

dnes projednáváme balík návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní.

Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů.

Jaké jsou však příčiny daňových úniků a jaké jsou motivace těch, kteří se k daňovým podvodům uchylují:?

  1. Vysoké daňové sazby. Čím vyšší daně jsou, tím více daňových poplatníků hledá cesty, jak vlastní daňovou povinnost obejít. Tato známá ekonomická pravda by v našich úvahách měla být přítomna především v dnešní době, kdy se většina politiků domnívá, že schodky veřejných financí vyřeší zvyšováním daní (tedy na příjmové straně rozpočtu), namísto zásadních škrtů na výdajové straně rozpočtů.
  2. Dalším významným důvodem, proč dochází k daňovým únikům, je nepřehlednost a komplikovanost daňových řádů. Čím více výjimek, tím více podvodů. Statistická data a různé výzkumy potvrzují, že komplikovanost výběru DPH je způsobena především nejasným výkladem a tisíci nejrůznějšími výjimkami.

Bohužel, ani Evropská komise ani členové Evropského parlamentu nenavrhují členským státům snížení daní či zásadní korekce, které mohou vést k transparentnosti daňových jurisdikcí.

Sporné návrhy jsou následující:

  1. Zavádí se princip povinnosti výměny informací o daňových poplatnících. Jde o průlom v porovnání se současnou praxí, kdy úřady členských států získají potřebné informace na vyžádání.
  2. Návrh směrnice povinné informace o poplatníkovi přesně specifikuje a ze seznamu je jasné, že jde o velmi citlivé informace, jejichž prozrazení by vedlo k zásadnímu poškození daňového poplatníka.
  3. Poprvé se vztahuje povinnost výměny informací na všechny typy daní přímých i nepřímých, včetně příspěvků na sociální zabezpečení.
  4. Za obtížně přijatelné je třeba považovat průlomový požadavek, aby správce daně jednoho členského státu mohl kdykoliv provést šetření na území jiného členského státu.
  5. EK a zpravodajka navrhují zcela neuvěřitelnou legislativní novinku, kterou je zrušení bankovního tajemství. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelný návrh, který bourá jistoty klienta, zásadně porušuje nejen vkladatele, ale také finanční společnosti. Jde o průlom do individuálních práv jednotlivce a zásadní narušení svobody podnikání.

Texty, o kterých budeme tento týden hlasovat, jsou nepřijatelné a je třeba odmítnout nejen jejich znění, ale zejména ideový obsah.

Kategorie: