Ne, těmito parlamentními volbami konec demokracie v Čechách nenastal. Domnívají se naši komentátoři, že volby proběhly nedemokraticky? Nebo fabulují (na základě čeho?), že ze svobodných voleb vzešlé politické uspořádání sněmovny vyústí v nějaké budoucí nedemokratické uspořádání České republiky? Myslí si, že nástup nových politických formací, které si lidé svobodně vybrali, jsou uskupení nedemokratická s nedemokratickými cíli? Ať si o leckom v současné české politice myslíme cokoliv, nic z takové argumentace za konec demokracie u nás nelze nepovažovat.

Ale to, že tyto volby koncem něčeho byly, pravdou je. Tyto volby byly koncem starého dobrého myšlenkového světa, na jehož pilířích byl budován náš polistopadový kapitalismus. Tradiční střet, jehož obsahem byla obhajoba ekonomických zájmů rozhodujících voličských skupin, byl nahrazen obsahově odlišným sporem o hodnoty charakterizující naši civilizaci. Důkazem je překvapivě drsný úpadek tradiční sociální levice a potvrzení slábnoucí podpory komunistů (a tedy i faktu, že komunismus již není třeba považovat za hlavní ohrožení svobody). Starý svět mizí, o čemž svědčí pokračující trend oslabování velkých, kdysi rozhodujících, politických stran, jehož důsledkem je nežádoucí a škodlivá fragmentace politické scény a vzestup mladých energických uskupení. Stále častěji se prosazuje představa, že „stará“ nepřímá parlamentní demokracie je příliš nevýkonná a pomalá a má být nahrazována prvky demokracie přímé.

Česká politika a proto i výsledky českých voleb nestojí mimo okolní euroatlantický politický kontext. I tam dochází k podobným, často ještě hlubším proměnám společnosti. Otázka proto nestojí tak, zda jsou výsledky českých voleb koncem naší demokracie. Otázka je závažnější a stojí tak, zda proměny, které naše politika ze svého okolí absorbuje a vstřebává, nejsou výrazem konce celé západní demokracie – a tedy i Západu, jak jsme jej znali.

Psáno pro listopadovou anketu Newsletteru IVK

7. 11. 2017

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus