Poslanecký den europoslance Ivo Strejčka v Přibyslavi 20.3.2014

Dopoledne prvního jarního dne roku 2014 strávil pan poslanec  v Přibyslavi.  Návštěva se uskutečnila na pozvání pana místostarosty města Martina Kamaráda, který připravil program a pana poslance po celé dopolednem provázel.

Program zahajoval o půl deváté na radnici setkáním s panem starostou Mgr. Janem Štefánkem,  pane místostarostou Martinem Kamarádem a tajemníkem Ing. Josefem Moštkem.  Diskutovali o zajímavostech a  novinkách v Přibyslavi, také o blížících se komunálních volbách. V současnosti největší investiční akcí města je velkorysá přestavba základní školy, v které nebude chybět např. sauna a kulturní prostory, které budou moci využívat i občané města. Panu poslanci se dostalo ujištění, že škola má dostatek žáků a i výhled do budoucnosti je na Přibyslavsku optimistický.   Školu, které je  v sousedství radnice, si pan poslanec také v doprovodu pana místostarosty Kamaráda a vlídného výkladu pana zástupce ředitele Pavla Linky prohlédl. Prošli starou budovu, kterou čeká rekonstrukce i nově vybudované a zprovozněné objekty, nahlédli do nových tříd a nevynechali ani jídelny a kuchyni, které již dnes slouží nejen školákům, ale i občanům města.  Škola s okolními sportovišti bude po svém dokončení  významným živým centrem města Přibyslav.

Závěrečným a vyznaným bodem programu poslaneckého dne byla beseda s žáky devátých tříd základní školy, které se uskutečnila v zasedací síni radnice. Pan poslanec se zajímal jaké jazyky se žáci učí,  vyzkoušel jejich znalosti naší historie, základní znalosti o EU a nevyhnul se i našim zásadním problémům, kterými jsou stárnutí populace a energetická soběstačnost.  Žákům kladl na srdce, že úspěch České republiky ve světě je závislý na šikovnosti a schopnostech jejich občanů,  nikdo jiný to za nás neudělá.  Pana poslance žáci velmi mile překvapili svoji otevřeností a zájmem. Otázka jednoho z žáků na členství Turecka v EU byla dokladem toho,  že i mezi tak mladými lidmi jsou osobnosti zajímající se o veřejné dění.  Výborná beseda patří mezi nejzajímavější setkání pana poslance se žáky základních škol,  beseda plánovaná na jednu hodinu se výrazně protáhla.

Stanislav Cejpek

Foto:: 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus