Článek

Český premiér Fischer vystoupil na úvodním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Klidným, věcným, úřednickým tónem zhodnotil české předsednictví Radě EU a nepouštěl se při tom do žádných politických úvah. Původem statistik se držel prostého výčtu toho, čeho se Čechům v čele Unie povedlo dosáhnout.

Předseda Evropské komise Barroso dle očekávání české předsednictví opatrně pochválil, představitel nejsilnější parlamentní frakce lidovců hluchoněmý maďarský poslanec Kósa za pomoci tlumočnic ze znakové řeči sdělil poslancům, že je velmi rád, že jako hendikepovaný může být poslancem parlamentu, český sociální demokrat Rouček jako obvykle dštil na Českou republiku oheň a síru.

Nabídku Jihlavských listů pravidelně publikovat své názory jsem dostal někdy v roce 2006. Domluvili jsme se na pravidelném uveřejňování mých textů každých čtrnáct dnů. Od té doby, se železnou pravidelností, jsem pro stránky nejčtenějších jihlavských novin připravil celkem 66 rozmanitých textů.

Když jsem s Jihlavskými listy začínal, přemýšlel jsem nejen nad formou, ale také nad obsahem textů. Měly to být výhradně texty na evropská témata? Měl jsem se pokoušet formulovat své názory na domácí politiku? Váhal jsem, zda vás nebudou zajímat dokonce pouze jen regionální témata.

Rozhodnul jsem se, a z vašich reakcí se ukázalo, že zřejmě správně, zvolit jejich mix. A tak jste mohli číst mé názory na evropská témata, která přímo či nepřímo naše životy ovlivňují.

Kdosi z předních českých politiků bagatelizoval podporu ODS Václavem Havlem slovy, že ji není nutno přeceňovat, protože Havel je již „starý člověk“, který nemá sílu zasahovat do politiky a pouze ji glosuje.

Není většího omylu! Vůbec nejde o Václava Havla – člověka. Jde o soubor idejí jím ztělesňovaných a jím prakticky uskutečňovaných.

Václav Havel byl ikonou bezprostředního polistopadového vývoje a byl zpočátku logicky uznáván jako ideový vůdce široké platformy OF. Jeho zásluhou se tvorba politických rozhodnutí stala výsadním právem několika špičkových představitelů ze Špalíčku, kteří nikdy vážně nestáli o jakýkoli názor příznivců OF a jejichž názory vlastně ani členové OF neznali.

Mezinárodní srovnání TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) prováděné současně v 59 zemích prokázalo, že znalosti žáků základních škol se za posledních 12 let výrazně zhoršily jak v matematice tak v ostatních přírodních vědách.

Asi ani nepřekvapí, že ti, kteří mají žáky ke kvalitním znalostem přivést – učitelé – jsou podle tohoto srovnání ve svém povolání nespokojeni. Vadí jim prý vysoké nároky na jejich práci, nízké platy a ztráta společenské prestiže.

Školství vždy na okraji politického zájmu

Kořeny tohoto stavu navrhuji hledat ve způsobech vedení politiky za posledních dvacet let.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus