Článek

Tlak evropských velmocí a bruselských úředníků schválit v ČR Lisabonskou smlouvu (euroústavu) za jakoukoli cenu se podobá činu samolibého dánského krále Knuta, který prý nechal bičovat mořské vlny jenom proto, že jej odmítaly poslechnout.

Češi na základě historické zkušenosti intuitivně pochopili, že Lisabonská smlouva není banální text okrajového významu, ale že jde o přelomový dokument, který může výrazně ovlivnit kvalitu jejich života na desetiletí dopředu. Mají pravdu.

Lisabonská smlouva dokončuje přerod Evropy národních států v imperiální říši a to navzdory tomu, že to v podstatě nikdo otevřeně nechce. Tento proces  vymaže národní demokracie po staletí budované a vybojovávané. Na jejich místě vytvoří evropský superstát.

Rakouská veřejnoprávní televize ORF odvysílala v hlavním vysílacím čase film s názvem „První den“.

Po ulicích rakouského městečka zmateně pobíhají lidé, všude hrozivě zní poplašné sirény, maminky s hrůzou ukrývají své děti, mezi domy se projíždějí hasičská a vojenská vozidla.

Film, který rakouská produkce nazvala dokumentárním, zobrazuje reakci rakouské strany na fiktivní jadernou havárii v české jaderné elektrárně.

Televizní obrazovky jsou každý den plné nejrůznějších katastrofických filmů, takže by se dalo předpokládat, že je rakouský televizní divák zařadí do stejné škatulky filmových braků. Jenomže tak jednoduché to v Rakousku není.

Česko-rakouské vztahy jsou dlouhodobě zatíženy rozdílným přístupem obou států k jaderné energetice.

Je tomu již 30 let, kdy Rakušané v referendu těsnou většinou rozhodli o tom, že jejich - tehdy zbrusu nová jaderná elektrárna Zwentendorf - nebude uvedena do provozu.

5.11.1978 se Rakušané svobodně rozhodli opustit cestu získávání elektrické energie štěpením jádra a přiklonili se k jiným, podle nich čistším a bezpečnějším zdrojům energie.

Tehdejšího referenda se zúčastnilo 3 183 486 oprávněných voličů (z 5 083 779 možných). Pro spuštění jaderné elektrárny se vyslovilo 49,5 % z nich, proti bylo 50,5 % dotázaných. Rozdíl v absolutním počtu hlasů byl pouhých 30 068.

Otázka, zda první jadernou elektrárnu na rakouském území spustit, rozdělila Rakousko. Mýtus o tom, že Rakušané jsou všichni  posedlí odporem proti jaderné energetice tehdy neplatil.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Dne 9. března 2007 schválila Evropská rada akční plán, ve kterém se zavázala vytvořit do roku 2009 evropskou energetickou politiku. Tato obsahuje mimo jiné cíl snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %. Strategie, kterou navrhla Evropská komise, ale zvýhodňuje staré členské státy, neboť za základní rok pro kalkulaci tohoto cíle stanovila rok 2005.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Systém obchodování s emisními povolenkami je nástrojem EU ke splnění závazků z Kjótského protokolu. Jejich rozšíření na odvětví letectví, jež na rozdíl od jiných odvětví nemá technologickou možnost na zmírnění emisí, může mít zásadní dopad na evropské letecké společnosti. Přijetí aktuálního návrhu Výboru pro životní prostředí EP znamená pro evropské letecké dopravce dodatečné náklady v průměru 15 miliard EUR ročně, které nakonec zaplatí spotřebitel.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus