Článek

Předesílám, že házení zápalných lahví do jakýchkoli objektů, ať obydlených či neobydlených, považuji nikoli za přestupek, ale za zločin. V případě obydlených jsou ohroženy lidské životy, v případě neobydlených majetek, který někomu patří. V případě tzv. „Kliniky“ jsou ale právě poslední dvě slova problém.

Budovy poskytující zdravotní péči obyvatelům Prahy 3 existovaly do začátku 90. let pod hlavičkou OÚNZ . Těm, kdo již nepamatují, vysvětlím zkratku: Obvodní ústav národního zdraví. Pod tuto organizaci spadaly všechny polikliniky na území městské části: Koněvova 205, Koněvova 221, Vinohradská 174 a dva objekty v Jeseniově ulici: blíže k ulici Želivského to bylo plicní oddělení OÚNZ (dnešní „Klinika“), vzdálenější pak dětské jesle. Neuvádím další objekty pro náš případ nepodstatné.

Nemá smysl přeceňovat výsledky prvních amerických primárek, které proběhly na začátku února v americkém státě Iowa. Další, politicky zřejmě důležitější, primárky budou teprve následovat.

Přesto jsou primárky v Iowě považované signálně za významné z několika důvodů: jsou první (a jako první něco naznačují celé plejádě kandidátů, mnozí po nich budou z viditelně ztracených soubojů ustupovat a „předávat“ své voliče vybranému kandidátovi z těch zbývajících) a také proto, že v Iowě, na rozdíl od některých jiných států Unie, se primárek účastní všichni tamní voliči (ne sbor volitelů).

Přestože od volby budoucího amerického prezidenta osobně nic moc neočekávám (vyprázdněnost politických stran v Americe je podobná té prázdnotě stran evropských, či českých).

Výsledky pařížského klimatického summitu přinesly potvrzení faktu, že hlavní tvůrci a hybatelé světové politiky se i nadále, namísto řešení vážných a zásadních problémů současného světa, raději oddávají únikům z reality a bojují se Sluncem. Odpovídal tomu jak formální průběh summitu, jenž si záměrně liboval v pompézním aranžmá navozujícím „planetární rozměr problému“, tak obsahová vystoupení světových státníků, kteří tzv. „klimatické změny způsobené člověkem“ nadřazovali problémům dneška a vyzývali k návratům do dob „před průmyslovou revoluci“. Tuto atmosféru obdivně vyjádřil jeden z přítomných komentátorů hodnocením, že „tou nejoptimističtější zprávou ze summitu je potvrzení faktu, jak mnoho se politikové zajímají o to, jaký tu bude svět za 100 let“.

4. ledna 2016 uveřejnil europoslanec Pavel Svoboda v Lidových novinách text s názvem „Klaus a Robejšek nám záměrně lžou“, jehož obsah nelze přejít pouhým mávnutím ruky.

Není nutné polemizovat s každou větou. Považuji za zásadní polemizovat s celkovým myšlenkovým rámcem autorova textu.

Fakt, že se národní státy vždy snažily uchránit vlastní pravomoci a rozhodovat o podmínkách, za kterých umožní běžencům vstup do svých zemí, považuje europoslanec Svoboda za hlavní příčinu migrační krize. Z toho vyvozuje, že za vše, co dnes souvisí s migrační invazí do Evropy, nemůže EU, ale národní státy, které tím prokázaly svoji dysfunkci a mělo by se uvažovat o jejich zrušení.

Kniha roku 2015

„František Palacký, život, dílo, mýtus“ (Vyšehrad, 2009).

Kniha umožňuje studovat myšlenky a činy Palackého - politika, nadaného výjimečnou imaginací a předvídavostí. Nabízí inspiraci při sledování, s jakou pokorou a důsledností převzal dominantní společenskou roli v procesu dotvářejícím Čechy ve svébytný a sebevědomý politický národ a přehledným způsobem seznamuje s fascinujícím vědeckým dílem Palackého, jeho přínosem české historické vědě a jeho výkladem českých dějin. Umožňuje sledovat, jak zásadně ze svých politických i vědeckých pozic přispěl Palacký k utváření a posilování národního sebevědomí a jak svým dílem ovlivnil uvažování následujících generací.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus