Projev

Banking Union: the Way Towards a New European Political Settlement

Speech delivered to the Conference on

„Monetary and Financial Stability in Europe“

organized by

International Institute of Social and Economic Sciences, Washington

Faculty of Economics, University of Economics, Prague

September 2nd, 2013, Prague

 

Ladies and gentlemen, distinguished guests,

 

first of all let me thank you for the invitation to your conference. I appreciate it. You have chosen for your annual conference challenging topics that focus on monetary and financial stability in Europe. 

 

Vážení přátelé,

 

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání na vaši akci, ve které hodláte klidným způsobem vyjádřit váš silný hodnotový postoj.

Nemohu tu dnes, bohužel, s vámi být, neboť jsem na předem slíbené akci v rakouském Salzburgu. Velmi vás zdravím a věřte mi, že jsem na dálku velmi intenzivně s vámi.

Považuji za symbolické, že svůj protest proti pochodu homosexuálů Prahou pod názvem „Prague Pride 2013“ začínáte před budovou velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Máme totiž společně před očima televizní záběry náměstí a ulic francouzských metropolí, ve kterých davy občanů demonstrovaly proti spornému – a pro mě osobně nepřijatelnému - úmyslu francouzské socialistické vlády uzákonit nároky homosexuálních partnerů adoptovat děti.

Vážení hosté,

dámy a pánové,

přátelé,

 

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání do Lysé nad Labem a zejména zdůraznil, že považuji za výjimečnou příležitost zamyslet se spolu s vámi nad odkazem, přínosem a významem Mistra Jana Husa pro naši současnost.

 

Chtě nechtě musím přiznat, že takové příležitosti na takové téma se mi veřejně dostává poprvé. A protože tomu tak je, měl bych se nejprve veřejně sám zamyslet nad tím, co pro mě osobně Mistr Jan Hus znamená.

 

Projednávání vzniku Jednotného mechnismu dohledu a změny pravomocí Evropské bankovní autority (Thyssen, Giegold)

Dnešní debata se sice zabývá vytvořením Jednotného mechanismu dohledu a s tím spojené úpravy pravomocí Evropské bankovní autority, je však nezbytné ji vsadit i do celkového kontextu.

  1. Jaké jsou důvody vzniku projektu „bankovní unie“?
  2. Jak má vypadat celá architektura tohoto návrhu?
  3. Jaké jsou možné přínosy a ztráty z ustavení takové unie plynoucí?
  4. Jde o proces, který si voliči přejí a o jehož důsledcích jsou informováni? Má proces vzniku plnou demokratickou legitimitu?

Projekt bankovní unie představuje zárodečnou fázi vzniku fiskální unie. 

Daňové úniky, obcházení daňových povinností, boj proti daňovým rájům (zpráva Mojce Kleva Kekuš,Slovinsko, sociální demokrat)

 

Již několik let trvající ekonomická stagnace ve velké většině členských států EU přináší, kromě jiného, také významné výpadky finančních prostředků na příjmové straně státních rozpočtů.

Skupina ECR proto podporuje takové návrhy, které namísto zvyšování mezních sazeb současných daní či dokonce vymýšlení a zavádění zcela nových daní, hledají finanční příjmy v protiprávním jednání daňových poplatníků. 

Přesto hned na začátku zdůrazňuji, že považujeme daňovou konkurenci za proces ekonomicky zdravý, za proces, který má pozitivní prorůstové důsledky, který limituje vládní výdaje a vybízí podnikání k pohybu, což je pro ekonomický růst podstatné.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus