Projev

Vážený pane předsedo, vážené delegátky a vážení delegáti 22. kongresu ODS,

stalo se zvykem posledních kongresů naší strany označovat je za klíčové, zlomové či kongresy konané v době, kdy ODS stojí "na křižovatce".

Zdálo by se tedy, že dnešní jednodenní, navíc nevolební, kongres je setkáním rutinním, bez velkého tématu.

Vážený pane prezidente, vážená paní první místopředsedkyně ODS, vážení hosté, vážené delegátky, vážení delegáti,

dovolte mi, abych vás nejen přivítal na dnešní sněmu Regionálního sdružení ODS Vysočina, ale abych se zvláštním důrazem přivítal všechny z vás - zakládající členy ODS z celé Vysočiny, kteří jste přijali pozvání členů Regionální rady ODS.

Dovolte mi, pane prezidente, abych vás mezi námi přivítal a poděkoval vám za to, že jste mezi nás přijel. Chceme-li důstojně oslavit 20. výročí založení ODS, pak si jen obtížně umím představit, že bychom tak mohli učinit bez zakládajících členů této strany, mezi které Vy patříte, a je pro mě nemyslitelné, aby takové oslavy proběhly bez aktivní účasti prvního předsedy ODS Václava Klause.

Pane prezidente a pane předsedo, vítejte na Vysočině!

Vystoupení v rozpravě na zasedání Evropského parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedo,
paní předsedající,

To, co se stalo na jednání Evropské rady 24. března 2011 a obsah textu, který byl přijat, jsou příběhem o prosazení fiskální unie "zadními dveřmi".

Vytvoření jednotné měny euro a období existence této měny je historií ignorance ekonomických zákonitostí, porušování pravidel, lhaní o výši deficitů veřejných financí a podvádění v národních statistikách.

Pakt růstu a stability byl přijat jako "last-chance-brake" proti notorickým černým pasažérům a byl po celá léta porušován všemi.

Proč si myslíme, že při rozdílnosti charakteristik národních ekonomik, rozdílné míry inflace, rozdílné míry nezaměstnanosti, tomu bude u paktu euro plus jinak?

Projev byl přednesen na debatě Ludwig von Mises Institute dne 22.6.2010 v Bruselu.

Madame president, ladies and gentlemen, distinguished guests,

let me thank you for your invitation to a debate on the enlargement of the Eurozone. The title "Is an enargement of the Eurozone still desirable and possible" attracted me and made me formulate a few quite provocative remarks.

Having said that, I suppose the problem of the European common currency is an enormously interesting and important issue which will undoubtfully influence economic prosperity and social stability on the whole European continent.

I have decided to divide my speech into three parts.

First, I want to explain why the entrance into the Eurozone by the Czech Republic is not a hot issue in the domestic political agenda.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus