Otázka na Evropskou komisi k písemnému zodpovězení

Dne 21. 12. 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru, jehož základním principem je volný pohyb „bez hranic“ pro občany všech členských států do tohoto prostoru zahrnutých.

Dne 6.5.2008 jsem interpeloval Vašeho předchůdce, jak je možné, že německá strana přistoupila k bezprecedentním kontrolám českých a polských občanů na německé straně „bývalých“ hraničních přechodů. Tyto kontroly nápadně připomínaly již zakázané omezování volného pohybu osob přes hranice.

Situace se ani po dvou letech nezměnila, čeští občané jsou pravidelně kontrolováni německými policejními složkami způsobem, který velice nápadně připomíná hraniční kontroly. Navíc od 1.1.2010 tyto složky přistoupily k zpřísněným, nepřiměřeným kontrolám, které české občany diskriminují a ponižují(testy na omamné a psychotropní látky prováděné rozborem moči přímo u krajnic silnic a dálnic!).

  1. Monitoruje Evropská komise tuto problematiku ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky?
  2. Existují dostupné výsledky tohoto monitoringu?
  3. Nejedná se ze strany německých úřadů o obcházení Schengenského hraničního kodexu?
  4. Mohou policejní složky v návaznosti na výše zmiňovaný Schenghenský hraniční kodex provádět kontroly diskriminující a ponižující občany jiných členských států?

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus