Vážený pane předsedo, vážené delegátky a vážení delegáti 22. kongresu ODS,

stalo se zvykem posledních kongresů naší strany označovat je za klíčové, zlomové či kongresy konané v době, kdy ODS stojí "na křižovatce".

Zdálo by se tedy, že dnešní jednodenní, navíc nevolební, kongres je setkáním rutinním, bez velkého tématu.

Nemyslím si to, neboť pokládám tento kongres za vážný a přál bych si, aby jedním z významných poselství našeho setkání bylo i pojmenování pro nás podstatného politického konfliktu na české politické scéně: souboj TOP 09 s ODS, který svou formou i obsahem určuje současnou pozici a sílu ODS a jehož výsledek určí budoucí roli, dokonce budoucí politickou nezávislost ODS v českém politickém systému.

Mnozí z nás jsme se ve svých oblastech aregionech vyjadřovali k tomu, zda má či nemá být prodloužen mandát současného vedení ODS v příštím roce o několik měsíců.

S jistotou ale tvrdím, že jsme se tak vyjadřovali k jednomu z témat, které nám  TOP 09 prostřednictvím části ODS vnutili s odůvodněním, že jejich hlavní motivací je obhajoba demokracie či absurdní a směšný argument o neexistenci svobodné vnitrostranické diskuse.

Nedlouhá historie koaliční vlády Petra Nečase a základních konfliktů, které stavěly jeho vládu nad propast vlastní existence, jsou produktem soustavného tlaku špiček TOP 09 na ODS, bohužel ve spolupráci s částí ODS.

Není totiž pravda, že ona část ODS - významní nositelé části politiky Mirka Topolánka - nemají vlastní vizi o budoucnosti ODS. To by bylo nemístné podceňování.

Jejich představa se kryje s představou špiček TOP 09, neboť zřejmě takhle byla od okamžiku vzniku TOP 09 i zamýšlena jako postupné splynutí ODS a TOP 09.

V průběhu času se ovšem pro TOP 09 ukazuje výhodné přistoupit k tomuto splynutí za uměle vytvořených podmínek,

 • kdy se ODS unaveně podvolí představě, že její samostatná existence nemá budoucnost,
 • že je stranou příliš slabou prostřednictvím slabých vůdců,
 • stranou vnitřně rozloženou finančními skandály a korupcí,
 • neschopnou samostatně a suverénně formulovat a prosazovat názory na nejvážnější problémy současnosti.

Možným vyvrcholením této představy je odvedení ODS - po dvaceti letech její existence - pod záchranný protektorát TOP 09.

Proti tomuto konceptu stojí kontrastně koncept Petra Nečase a drtivé většiny členské základny ODS:

 • jsme stranou samostatnou, suverénní a  sebevědomou,
 • která si postupně uvědomuje, že TOP 09 je přisáta na politickém těle ODS, ze kterého vysávají její politickou energii,
 • čímž se na úkor ODS politicky ve veřejnosti legitimizují.

V tomto kontextu doporučuji nahlížet i na spory uvnitř vládní koalice (předvánoční, jarní kauza Kočí - Tluchoř, letní kauza Bátora - pokud si mohu dovolit je takto personifikovat) jsou projevy opakovaných pokusů TOP 09 oslabit premiéra a předsedu ODS (tím oslabit ODS), vnutit nám a české veřejnosti představu o tom, že slábneme a naším vlastním zájmem je splynout se značkou TOP 09 s hegemonem - Miroslavem Kalouskem.

Do těchto souvislostí je také třeba vsadit širší současný politický kontext a pokusit se pochopit, proč TOP 09 a Miroslav Kalousek či Karel Schwarzenberg útočí na vše, co je nějak spojeno s prezidentem Václavem Klausem.

I tady jsou motivace TOP 09 podivuhodně jednoduché:

 • kromě zcela jiného pojetí politiky, které Václav Klaus a Karel Schwarzenberg chápou zcela odlišně (což je mimochodem košatá - a jak je dnes vidět nekonečná - historie sporu politické a nepolitické politiky minulých 20 let),
 • a kromě toho, že prezident Klaus v průběhu minulého roku sebevědomě svými politickými manévry mařil politické pletichy TOP 09
 • panuje v TOP 09 obava z toho, jaké politické pohyby učiní Václav Klaus po skončení svého prezidentského mandátu, jak to ostatně sám naznačil.

K hrůze vedení TOP 09 a mohutných zájmových skupin, které za TOP 09 stojí a které již do tohoto politického projektu leccos investovaly, by v České republice na příklad mohl vzniknout Václavem Klausem řízený politický projekt - srozumitelný, jasný ale přesvědčivý, který by svým pojetím politiky - formou i obsahem - mohl být v budoucnosti pro ODS spolehlivým (možná i předvolebním) koaličním partnerem.

Panika TOP 09 z budoucí aktivity Václava Klause plyne z vlastního vědomí toho,  že projekt TOP 09 je v podstatě mutací části strany lidové a že TOP 09, aby mohla alespoň částečně v budoucnu existovat, by pak nezbylo nic jiného, než se zcela demaskovat a stát se politickým přívěskem ČSSD (a tuhle historii již dobře známe).

Společným jmenovatelem dlouhodobého tlaku na plíživé převzetí ODS a současně obav TOP 09 z budoucí politické aktivity Václava Klause je strach z toho, aby česká politická scéna nebyla na středo-pravici pro TOP 09 nevýhodně přeformátována tak, že by u toho TOP 09 ani nemusela být!

Z těchto důvodů považuji tento kongres za významný: měl by pobídnout k vážné a sebevědomé diskusí o budoucí roli ODS.

 a proto tvrdím, že

 • tento kongres svým průběhem říká, že
  • ODS je v ČR pevně zakotvenou historickou politickou stranou.
  • není stranou vláčenou rozmary veřejného mínění
  • ODS je uskupením, které má sílu i odvahu určovat směr a obsah politické debaty v České republice
  • je stranou - na rozdíl od TOP 09 - s pevnou stranickou organizační strukturou  a tu by si měla za každou cenu udržet
  • je politickou stranou, která neztrácí svůj charakter, nepodléhá pocitu zmaru a nenechá si vnucovat TOP 09 a zbytkovou částí ODS, že jsme nevýznamní a závislí na budoucím vlivu obtížně definovatelného politického subjektu TOP 09

tento kongres, doufám potvrdí, že 

 • naším spojencem, přirozeným, ideovým i lidským je Václav Klaus.
  • Pane prezidente, zdravím vás z tohoto kongresu a vzkazuji vám:  váš svět je nám mnohem bližší, než svět TOP 09.
  • pane předsedo Nečasi, ve vnitřním i vnějším střetu o obhajobu ODS jako sebevědomé, suverénní a odvážné pravicové politické strany s námi můžete počítat a jsme rozhodnuti jít touto cestou s vámi dál - a šlápněte do toho!

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus