Daňové úniky, obcházení daňových povinností, boj proti daňovým rájům (zpráva Mojce Kleva Kekuš,Slovinsko, sociální demokrat)

 

Již několik let trvající ekonomická stagnace ve velké většině členských států EU přináší, kromě jiného, také významné výpadky finančních prostředků na příjmové straně státních rozpočtů.

Skupina ECR proto podporuje takové návrhy, které namísto zvyšování mezních sazeb současných daní či dokonce vymýšlení a zavádění zcela nových daní, hledají finanční příjmy v protiprávním jednání daňových poplatníků. 

Přesto hned na začátku zdůrazňuji, že považujeme daňovou konkurenci za proces ekonomicky zdravý, za proces, který má pozitivní prorůstové důsledky, který limituje vládní výdaje a vybízí podnikání k pohybu, což je pro ekonomický růst podstatné.

Skupina ECR v EP věří, že daňová autonomie může vést k menšímu, ale kvalitnějšímu a výkonnějšímu veřejnému sektoru a je hybným momentem soukromého podnikání. V tomto smyslu podporujeme všechny návrhy, které nevolají po přímém předávání pravomocí národních daňových jurisdikcí na nadnárodní úroveň. 

Ve svých návrzích si přejeme, aby národní daňové kodexy byly co nejjednodušší a nejsrozumitelnější.

Nejen proto, že bychom se tím mohli zbavit tisíců nejrůznějších výjimek, které jsou využívány k obcházení daňových povinností, ale také proto, že jednoduché daňové zákonodárství je spravedlivé pro drobné podnikatele. Ti nemají ani čas ani peníze, aby mohli soustavně sledovat komplikované a stále se měnící daňové zákony, nemají prostředky, aby si platili daňové poradce či pomoc právníků. 

Nechceme svými postoji blokovat takové snahy, které povedou k dobrovolné a vzájemně výhodné koordinaci daňových politik jednotlivých členských států. Jsme ale velmi opatrní všude tam, kde má na úkor členských států v tak citlivých problémech jako jsou daně získávat více pravomocí Evropská komise. Nemyslíme si, že by to měla být právě EK, kdo získá pravomoc k vyjednávání daňových úmluv se třetími státy. Je pro nás obtížně přijatelné opuštění principu suverénního uzavírání mezivládních dvoustranných daňových dohod.

S nedůvěrou  přistupujeme ke zřízení tzv. „Platformy pro řádnou daňovou správu“, což je vlastní iniciativou Evropské komise.

Ne proto, že bychom řádnou daňovou správu na národní úrovni odmítali, ale proto, že v takové iniciativě vidíme krok k rozsáhlé daňové harmonizaci. S takovým procesem nesouhlasíme.

Z ekonomické perspektivy není ani existence daňových rájů černobílým problémem. Měli bychom si, namísto urputného boje s nimi, položit i otázku, jaké jsou důvody a motivace těch, kteří do daňových rájů převádějí své finanční prostředky. proč poplatníci do takových rájů utíkají a zda bychom neměli některé naše politiky upravit tak, aby necítili takovou potřebu od nás odcházet.

Vyhýbání se plnění daňové povinnosti je sice legální, ale jistě ne žádoucí. Je ale jasné, že chuť platit daně klesá úměrně s tím, jak jsou daně zvyšovány nebo jako důsledek nespokojenosti daňových poplatníků s tím, jak s jejich penězi nakládá stát, jak je přerozděluje nebo jak s nimi plýtvá.

Nejsme na straně těch, kteří kradou a podvádějí. Tady musí příslušné orgány konat spolehlivě. Přesto zprávy obsahují pro nás několik sporných myšlenek, které nemůžeme pozitivním hlasováním podpořit. 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus