Projednávání vzniku Jednotného mechnismu dohledu a změny pravomocí Evropské bankovní autority (Thyssen, Giegold)

Dnešní debata se sice zabývá vytvořením Jednotného mechanismu dohledu a s tím spojené úpravy pravomocí Evropské bankovní autority, je však nezbytné ji vsadit i do celkového kontextu.

  1. Jaké jsou důvody vzniku projektu „bankovní unie“?
  2. Jak má vypadat celá architektura tohoto návrhu?
  3. Jaké jsou možné přínosy a ztráty z ustavení takové unie plynoucí?
  4. Jde o proces, který si voliči přejí a o jehož důsledcích jsou informováni? Má proces vzniku plnou demokratickou legitimitu?

Projekt bankovní unie představuje zárodečnou fázi vzniku fiskální unie. 

Probíhající hluboká krize eurozóny ukázala, že vytvoření politického projektu společné měny (vytvoření měnové unie) v prostoru, ve kterém nebyla dříve vytvořena unie fiskální ( s daňovou a rozpočtovou centralizací), bylo krokem chybným. Současný vývoj ovšem ukazuje, že ani fiskální unii nelze bez vytvoření centrální politické unie dosáhnout.

A je sporné, zda si občané jednotlivých členských států takovou politickou unii vůbec přejí. 

Ve struktuře návrhu bankovní unie sice jde o zřízení jednotného dohledu nad bankami v eurozóně, ale jde o zejména o vytvoření evropského systému pojištění vkladů a společného systému pro ozdravení a restrukturalizaci bank.

Právě zmíněné poslední dva pilíře ovšem přinášejí významná rizika. Společné pojištění vkladů a restrukturalizačních fondů vytváří záchrannou síť, která zvyšuje míru morálního hazardu.

Přesun dohledu na nadnárodní úroveň může prohloubit asymetrii mezi místními bankami a regulátory.

Dalším problémem je, že bankovní unie vzniká zvláštní „salámovou metodou“, v jejímž průběhu nejprve vznikne systém bankovního dohledu a automaticky se očekává, že nadnárodní systém pojištění vkladů a celoevropský systém ozdravení bank budou bez problémů následně schváleny.

Ukazuje se, že různé členské státy ukazují různou míru ochoty se k riskantním návrhům připojit. Hrozí tak stav, ve kterém architektura bankovní unie nebude plně dokončena a vznikne víc problémů než přínosů.

Každopádně platí, že bude-li bankovní unie dokončena, změní státoprávní podobu Unie na desetiletí dopředu. Bude milníkem v historii integračního procesu. Takové zásadní rozhodnutí nesmí probíhat za zády voličů, bez jejich souhlasu.

Má-li být takový projekt úspěšný a má-li být přínosný, měl by vznikat jako idea čerpající sílu z přání voličů. Nemůže vzniknout jako shora vytvořený projekt, který budou voliči muset akceptovat aniž by se na procesu vzniku mohli jakkoliv podílet.

Myslím, že právě tady je základní problém. Média o bankovní unii informují povrchně a členské státy jsou plně pohlceny řešením vlastních vnitřních problémů. 

A právě tady mám největší obavu.

Pokud celý proces vzniku bankovní unie neproběhne plně demokraticky, může v budoucnosti ohrozit vůli občanů dokončit projekt ekonomického propojení části evropského kontinentu.

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus