Vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu

20.listopadu 2012

Téma: „Směrem ke skutečné měnové a politické unii“

Zpráva Marianne Thyssen

Přidělený řečnický čas: 2 minuty

 

Dámy a pánové, dobrý den,

 

V dnešní debatě nemá smysl zabývat se detaily, ale je třeba kriticky posoudit a analyzovat z hlediska politického celý koncept tzv. bankovní unie.

 

K tomuto vážnému témata učiním čtyři poznámky:

 

1. Vytvoření bankovní unie není ekonomickým řešením hospodářských obtíží Evropské unie

Podstatou ekonomických problémů jsou vysoké a nezvladatelné dluhy veřejných financí a s tím spojená neschopnost vlád se svými politikami s touto skutečností vyrovnat.

Faktem totiž je, že bankovní unie má pouze otevřít cestu k rekapitalizaci bank z tzv. Evropského stabilizačního mechanismu.

To ale není řešením situace.

 

2. Bankovní unie nevychází z platného právního stavu Evropské unie.

Je skokovým – ne evolučním – projektem. Je projektem, který nové státoprávní uspořádání teprve předjímá a svým způsobem si jej vynucuje.

Obhájci tzv. bankovní unie sami připouštějí, že její funkčnost je podmíněna dokončením unie fiskální, odstraněním daňové konkurence, harmonizací daní i rozpočtů členských států.

To je ale bez unie politické nemožné!

A představitelé Evropské komise (Barroso, Redingová) také po federalizaci volají.

Takovou unii si nepřejeme!

 

3. Bankovní unie, bude-li spuštěna v podobě, v jaké je navrhována, nebude projektem, který by EU spojoval a více integroval.

Bude projektem, který ji rozdělí a fakticky prohloubí již existující strukturální pukliny ekonomické, sociální i společenské.

To může být pro Evropu nebezpečné!

 

A nakonec to, co považuji za zásadní:

 

4. Demokratický mandát k vytvoření sporného projektu musí být důsledně konzultován s občany členských států.

Vycházet z toho, co si přejí.

Pokud tomu tak nebude, pokud bude bankovní unie vytvořena v rozporu s veřejným míněním, nestane se řešením – ale problémem.

 

Děkuji za pozornost.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus