Připravuje se založení eurostrany – Aliance konzervativců a reformistů. Co si od toho ODS slibuje?

Základním smyslem je vytvořit volné uskupení pravicových konzervativních evropských stran, které budou spolupracovat při vypracovávání a prosazování svého konzervativního programu. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o žádnou konzervativní internacionálu. Je to volnější uskupení, které bude mít mimo jiné díky vytvoření strany na evropské úrovni finanční zázemí pro svou činnost.

Které strany tam vstoupí? Budou tam i strany mimo europarlamentní frakci Evropských konzervativců a reformistů?

Jádro nové strany budou tvořit britští konzervativci, polské Právo a spravedlnost a ODS. Budeme spolupracovat se stranami, které mají velmi podobné zaměření, takže předpokládám, že se nám podaří dát dohromady další podobné politické subjekty například z Pobaltí, Skandinávie, Španělska. Mohou tam být i strany mimo Evropský parlament.

V jakém stadiu je v současnosti příprava nové strany?

Na starosti to má Jan Zahradil, o kterém se předpokládá, že by měl být špičkovým představitelem tohoto politického uskupení. Vyvíjí se to docela dobře. Podrobnosti vám ale neřeknu, protože to přímo neorganizuji.

V listopadu jste byl zvolen předsedou regionálního sdružení ODS v kraji Vysočina. Co chcete jako předseda ve své funkci dokázat?

Předně musím říci, že si velice vážím podpory, kterou jsem při volbě získal, protože byla opravdu dominantní. Překládám si to pro sebe, že naše členská základna, přinejmenším její velká část, touží po srozumitelné konzervativní pravicové politice, kterou jsem po celá léta hlásal a obhajoval. V tom hodlám pokračovat. Chci nabízet jasnou konzervativní politiku. Dále chci vnést zpátky do regionu i jeho oblastí politickou diskusi s tříbením a vybrušováním názorů. To do politické strany patří a mám dojem, že se nám to trochu vytrácí. Potřebujeme se proto vrátit k politické diskusi a obhajobě svých idejí. Prostřednictvím této debaty se mohou rodit nové talenty a objevovat se noví lidé, kteří budou hájit naše ideje konzervativní pravicové politiky. Také si samozřejmě přeji, abychom co nejlépe uspěli ve všech nadcházejících volbách. Bude to velmi obtížné, protože v našem regionu je velmi silná pozice lidovců. Nepřehlednost oficiální politiky ODS a rozčarování kvůli vystupování některých představitelů ODS nám může některé hlasy odebírat.

Před posledním kongresem ODS se hodně hovořilo o problémech s náborem černých duší. Jaká vidíte řešení? Jak budete takový problém případně řešit na Vysočině?

Vycházím ze své vlastní zkušenosti, kterou mám jako předseda místního sdružení ve Žďáru nad Sázavou a předseda oblastního sdružení a kterou jsem vždy praktikoval a vynucoval, tedy že pokud chtějí lidé vstoupit do ODS, tak o nich musí alespoň někdo ze členů něco vědět. Někdo musí říct: „Ano, toho člověka znám, je seriózní, dělá to a to.“ Je to určitě lepší než přijímat absolutně neznámé osoby. To je první podmínka. Za druhé pozveme zájemce o vstup na přátelský pohovor do našeho místního sdružení, abychom se dozvěděli něco o jeho postojích a názorech. Měl by se představit a něco o sobě říci. Toto se nám dlouhodobě velmi osvědčuje. Za třetí – z těch dvou výše uvedených bodů vyplývá, že neprovádíme žádné raketové nábory. Nenabíráme lidi po desítkách. Pak jsou ta sdružení kvalitní a dokážou vygenerovat kvalitní kandidáty pro volby a politické funkce. Co se týká černých duší poté, co se objeví, tak ODS nezbývá v této chvíli nic jiného než si počínat s rychlostí a zdatností chirurga. Je třeba řezat a vyřezávat tyto boláky na těle ODS. Když se jedná o černé duše a konjunkturální nábory, tak musíme podniknout bolestivé kroky a nemilosrdně rušit inkriminovaná místní, ale třeba i oblastní sdružení a odebírat jim licence.

Vy jste garantem v oblasti boje proti korupci pro dlouhodobý programový dokument ODS Vize 2020. Jaké jsou ve stručnosti vaše základní teze?

Mé základní teze jsou – za prvé: korupce a korupční prostředí je produktem silného mocného státu se zvyšujícím se počtem byrokratů. Každé nové razítko, každý nový formulář, každá nová žádost je otevíráním stále většího prostoru pro korupci. ODS, bude-li chtít být úspěšná v boji s korupcí, bude muset zmenšovat roli státu, tedy jít cestou deregulací a – pokud možno – také jít cestou snižování dotací. Společnost je, bohužel, do dotací tak zamilovaná, že to bude politicky téměř nadlidský výkon. Mocný byrokratický všerozhodující přeregulovaný socialistický stát je tedy podhoubím korupce. Za druhé: Musí platit „padni komu padni“ a musí tomu být samozřejmě i v případech, které s ODS nějakým způsobem souvisí. Veřejnosti musí být nabídnuto řešení, které pro nás může být třeba i bolestivé.

Co říkáte na návrh zavedení agenta provokatéra?

Proti tomu jsem vždycky byl, protože podle mě stát nemůže – a nesmí – používat někoho k nabádání k trestné činnosti. To není cesta. Ale budu se velmi přimlouvat za rychlé zpracování zákona o veřejných zakázkách, který byl měl být transparentní. Mělo by v něm být obsaženo transparentní sdělování kritérií zakázky a jejich transparentní vyhodnocování. Mělo by dle něj být známé, proč firma „A“ získala nějakou konkrétní zakázku, na základě jakých parametrů. Součástí by se podle mě měla stát i odpovědnost veřejných funkcionářů za případné škody způsobené chybným, či dokonce zmanipulovaným řízením. Je to celá škála opatření, která musí být velmi konkrétní.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus