Interpelace ohledně hospodářské a finanční krize

Otázka na Evropskou komisi k písemnému zodpovězení

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

je správné, že se dnes na jednání Evropského parlamentu dostává vážné téma: hospodářská a finanční krize.

Na straně jedné jsou zde v Evropském parlamentu zastánci silné centrální vlády, na straně druhé - a já zde reprezentuji frakci Evropských konzervativců, kteří k této druhé straně patří - se domníváme, že centrální vlády nevytvářejí žádné pracovní příležitosti.

Ty vytvářejí firmy a podnikání.

Proto se na vás, pane předsedo Evropské komise obracím se třemi otázkami:

  1. Jakou míru samostatnosti jste jako předseda Evropské komise ochoten přenechat jednotlivým členským státům k řešení jejich hospodářských obtíží?
  2. Můžete slíbit výraznou redukci evropské legislativy, která produkuje nadměrnou regulaci a tím je hlavní příčinou našeho zaostávání za okolním světem?
  3. Domníváte se společně s námi, že nejlepšími prostředky k vytváření nových pracovních míst, které občané členských států Unie potřebují, jsou méně regulací, méně centrálního řízení a méně harmonizací?
Kategorie: