I ceny v domovech pro seniory musí odpovídat realitě

Jaký máte názor na návrh zvýšení maximálních úhrad v domovech pro seniory?

 

Služby v domovech pro seniory jsou poskytovány za úhradu,  která není tržní. Její maximální výši reguluje ministerská vyhláška. Vzhledem k průběžným změnám cen je logické, že maximální ceny služeb nemohou být zmrazeny.  Současný stav je silně přeregulovaný a všem zúčastněným

(poskytovatelům i klientům) svazuje ruce. Ústavy mohou např. pobírat maximálně 85% z příjmu penzisty a současně nemohou zjišťovat jeho celkovou finanční situaci. Systém by si zasloužil méně regulace, musí zohlednit ochranu sociálně nejslabších a ostatním by měl dát šanci vyjednat si kvalitní služby za odpovídající cenu. 

Kategorie: