„Deset let České republiky v Evropské unii“

seminář, Třebíč, 18. prosince 2013

 

Ve středu 18.12. 2013 jsem ve spolupráci s třebíčskou ODS uspořádal seminář s názvem „Deset let ČR v EU“.

 

Základní východiska:

 1. S jakými očekáváními jsme vstupovali do EU?
 2. Co nás čekalo? Rozčarování či splnění našich představ?
 3. Jak se podařilo prosadit zájmy ČR v EU v uplynulých deseti letech?
 4. Uměla si ČR a její politická reprezentace definovat obsah pojmu „národní zájem“?
 5. Co mělo být naším „národním zájmem“? Čerpání evropských fondů? Ekonomická či politická integrace?
 6. A byly toho česká politická elita i česká intelektuální elita vůbec schopny?
 7. Byla a je v ČR pěstována kvalitní úroveň debaty o EU? Politická i mediální?
 8. Ztratili jsme se v evropském moři? A pokud ano, proč? Pokud ne, jaké jsou o tom důkazy?
 9. Zajímá českého běžného občana vůbec EU?

 

Odpovědi je třeba, dle mého názoru, nejprve hledat v historickém vývoji minulých deseti let v ČR. Platí totiž, že jak silná, stabilní, ekonomicky a sociálně prosperující je ČR „doma“, tak silná může být ve svém působení v EU.

 

Minulých 10 let v ČR je charakterizováno následujícím:

 

 • Výraznou politickou nestabilitou, způsobenou jednak zásadními politickými chybami hegemonů ODS a ČSSD, jednak důsledky poměrného volebního systému
 • Výrazným hospodářským růstem do roku 2008
 • po pádu Lehman Brothers se EU, zejména eurozóna, dostávají do prudkých turbulencí, které mají dopad na hospodářský růst v ČR
 • i vlivem narůstající byrokratické zátěže přicházející povinně z Bruselu, dochází v ČR k průběžnému zbytňování moci státu, který ovšem současně přestává plnit své základní povinnosti
 • politika se odvrací od identifikace zásadních témat, což nahrazuje zástupnými „kvaziproblémy“ (boj s korupcí jako stěžejní politická priorita)
 • do ČR jsou v souvislosti s naším členstvím přerozdělovány významné finanční prostředky (tzv. evropské fondy). Jsou složitě a nesrozumitelně administrovány, což vytváří prostor jednak k jejich chybné alokaci (plýtvání v měkkých projektech), jednak vzhledem k jejich byrokratickému charakteru vytváří prostor pro nárůst korupce (zejména na krajské úrovni)
 • slabá a křehká česká politická scéna se vzdala silnější ambice formulovat obrysy národních zájmů, které jsou pro českou reprezentaci (bez ohledu na politickou příslušnost) nepřekročitelné
 • kvalitu „evropské debaty“ pečoval president Václav Klaus, nebyl však v širší míře následován. Debata nebyla českými médii pochopena a byla zploštěle vykládána jako spor „evropanů“ s „neevropany“

 

Ve druhé části semináře následovaly dotazy přítomných a živá debata.

Semináře se zúčastnilo asi 40 zájemců.

 

Ivo Strejček

18.12. 2013

Foto:: 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus