Seminář Ivo Strejčka v elektrárně Dukovany, 21.února 2014

 

            V pátek 21.února 2014 dopoledne se v Jaderné elektrárně Dukovany konal seminář poslance EP Ivo Strejčka pro členy Občanské bezpečnostní komise (OBK) při JE Dukovany.

Semináře se zúčastnil také ředitel EDU Ing. Jaroslav Jakub a další pracovníci elektrárny. Seminář moderoval předseda OBK pan Aleš John a organizaci, včetně pozvání pana poslance, zajistilo Oddělení vnitřních a vnějších vztahů ČEZ. 

Cílem semináře  bylo seznámit účastníky s aktuálními postoji a názory na jadernou energii v EU.

Úvodem pan poslanec zmínil, že do havárie elektrárny ve Fukušimě  posilovalo pozitivní vnímání jaderné energie, to ovšem po „Fukušimě“ skončilo. Velkým překvapením byl také tvrdý postoj Německa, které ohlásilo uzavření jaderných bloků na svém území. 

Evropský parlament vyprodukoval zprávu, ve které volá po výrazném zpevnění závazků a snížení emisí skleníkových plynů a zásadní zvýšení povinnosti vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Dalším aktuálním příspěvkem je zpráva poslankyně EP Romany Jordanové (Slovinsko) návrh směrnice o zvýšení jaderné bezpečnosti na území EU, která se ztotožňuje s návrhem Evropské komise, která ve svém návrhu zavádí povinnosti ke zvýšení dohledu nad jadernými zařízeními v členských státech EU. 

Připravovanou směrnici nebude schvalovat Evropský parlament. Ten má pouze konzultační  pravomoc. „Boj“ o směrnici se povede v Evropské radě.  

Návrhy na rozšíření pravomocí Komise nejsou pro nás výhodné a je nutné tlačit na naše politiky, aby zaujali jednotné odmítavé stanovisko.  Jaderná energetika je hlavním národním zájem ČR! 

Evropa je velkým spotřebitelem energie, přitom rozhodující zdroje pro jejich výrobu jsou mimo EU, často v nestabilních oblastech světa. Energie je strategická surovina a naše soběstačnost v její výrobě musí pro nás být velké politikum.

Evropa je kolbištěm, na kterém se každý snaží  prosazovat národní zájmy a je omylem si myslet, že budeme-li „poslušní“ nejvíc získáme, opak je pravdou.

Pan poslanec vysoce ocenil význam a činnost sdružení typu OBK, které musí oslovovat své politiky, ministry, poslance, aby slyšeli hlas zdravého rozumu,  nejen argumenty ekologických kazatelů.  Předsedovi OBK panu Johnovi doporučil uspořádat v Evropském parlamentu tzv. veřejné slyšení, kterého se zúčastní i  zástupce EK.

V diskusi se mimo jiné hovořilo i o problémech s trvalým úložištěm jaderného odpadu. USA, Indie, Rusko mají centrální úložiště. Bude je mít Evropa? Podle poslance je to v Evropě nereálné. Domnívá se, že je nutné se zaměřit na hledání průchodného a přijatelného řešení na území ČR. Bez úložiště (resp. bez nalezení řešení jak nakládat s tzv. vyhořelým palivem) je další rozvoj jaderné energetiky u nás nemyslitelný. Jde ovšem o složitý dialog, na kterém musí vždy obě strany něco získat, získává-li pouze jedna, nejde o dialog.

Závěrem pan poslanec nazval Jadernou elektrárnu Dukovany vlajkovou lodí České republiky a popřál všem přítomným hodně úspěchů.

 

Stanislav Cejpek

vedoucí kanceláře poslance    

       

 

     

 

 

Foto:: 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus