Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Vážená paní předsedající, dovolte mi vysvětlit, proč jsem hlasoval proti zprávě pana Florenze o změně klimatu.

Politiky týkající se změny klimatu jsou z velké části založeny na poplašných teoriích. Důkaz pro změnu klimatu je kontroverzní. Hypotézy, které z této změny viní člověka, jsou také, mírně řečeno, diskutabilní. Zobrazují člověka jako stvoření, které jen škodí životnímu prostředí a nijak mu neprospívá. Tento názor nesdílím.

Obsah zprávy je přímým důsledkem trvající módní ekologické ideologie, která tvrdí, že na první místo musíme klást přírodu a planetu, že se nemůžeme zajímat o lidi, jejich potřeby a zájmy.

Oněch pár pozměňovacích návrhů ke zprávě, které žádaly další pokrok v oblasti jaderné energie a podporovaly syntézu jader, může stěží zmírnit její negativní dopad na celé evropské hospodářství a zemědělství.

Hlasoval jsem proti této zprávě, protože je předskokanem pro velké politické problémy. Namísto představování plánů, o které nikdo nestojí, bychom se měli věnovat lidem a jejich potřebám.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0495&language=CS

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus